Công ty TNHH Kỹ thuật số Lê Sa tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Khi phát sinh vấn đề, chúng tôi mong khách hàng duy trì thái độ ôn hòa để hòa giải, thương lượng và đưa ra giải pháp tốt nhất.
Quy trình khiếu nại và xử lý khiếu nại:
Bước 1: Khách hàng mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trình bày vấn đề khiếu nại trực tiếp tại công ty/  các chi nhánh hoặc qua hotline và email của công ty.
Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty sẽ tiếp nhận và xử ;ý khiếyu nại. Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại mà chúng tôi sẽ có những giải pháp cụ thể đáp ứng nhu cầu và quyền lợi của khách hàng.
Các thông tin khiếu nại của khách hàng cần phải cụ thể, có căn cứ và bằng chứng xác thực. Khi nhận thông tin phản ánh, khiếu nại của khách hàng, chúng tôi sẽ phản hồi ngay lập tức và đưa ra biện pháp giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Khách hàng có các vấn đề về khiếu nại vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ LÊ SA
Hotline: 086 967 3040

Địa chỉ: 16 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.